Consell escolar

APAMA

Mª. Elena Ros Palacios
Empar Selfa Bosch
Anna Llopis Martínez
Mª. José Viñoles Naval

ALUMNAT

Elena Llopis Cascales
Damián Alapont Morant
Alfred Borja Guillem

PROFESSORAT

Xavier Tarrassó Cruz
Rosa Ortells Sole
Jaume Sanchis Silla
Vicent Pardo Teruel
Enrique Rodríguez Serrano

AJUNTAMENT

Vicent Baldoví

P.A.S

Josefa Castelló Sellés

DIRECTOR

Miquel Furió i Diego

SECRETARI

Joan Carles Font Cerveró