Covocades les proves d’accés als cicles de formació professional(orde)

XARRADA INFORMATIVA

Dia: dimarts 15 d’abril

Hora:16.00

Lloc: Sala d’usos múltiples

La preinscripció per fer la prova estarà oberta   del 29 d’abril al 13 de maig. No serà telemàtica sino en imprés facilitat en el propi centre.

Presentació

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

  •  Una, l’accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
  • Una altra, l’accés a través d’una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

 

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament estes ensenyances.

Calendari Proves d’Accés 2014

 

INSCRIPCIÓ: del 29 d’abril al 13 de maig de 2014, els dos inclosos.

  • PROVES GRAU MITJÀ: Convocatòria ordinària: 10 de juny de 2014. Convocatòria extraordinària: 9 de juliol de 2014.
  • PROVES GRAU SUPERIOR: Convocatòria ordinària: 11 de juny de 2014. Convocatòria extraordinària: 9 de juliol de 2014.