Departaments

Administratiu

Aurora Agud Martínez
Isidor Alonso Ballester
Inmaculada Bono Granell
Àngels Ferragud Claver
Enrique Francisco Botella (Cap de departament)
Dolores Gascón Escrihuela
Mónica Gomis Baldoví
Rosa Hernández Català
Yolanda Paredes Torres
Olivia Pérez Lauro
Angus Romero Jerez (Cap de departament de pràctiques)
Trini Sáez Bautista

Anglés

Araceli Adam Ferris (Cap de departament)
Raquel Canet Martí
Montse González Lorente
Ma Àngels Jericó Dindinger
Sheila Oltra Malfeito
Gerardo Rubio Aznar
Lupe Tortajada Esteve

Automoció

Carlos Alemany Sanz
Luis Bertomeu Gregori
Enrique Bou Serra (Cap de departament)
Josep Maria Camargo i Pérez
José Luis Elsón Loro
Ignacio García Arana
Tomás Ibáñez Herrero
Vicente Lletí Pagés
Ferran Martín Reverté
Alfonso Morell Ardid
Lluís Quiles Hoyo
Enrique Talens Fenollar
Xavier Vendrell Espasa

Ciències naturals

Dominica Carpio Màñez
Eva Gregorio Henares
Asunción Matoses Chirivella (vicedirectora)
Marisa Roca Zamora
Àngels Santamaria Vidal (Cap de departament)

Castellà

Mª Angel Alonso-Genís Maestro (Cap de departament)
Mapi Calatayud Miguel
Lucía Calvo Cortés
José Antonio Salvador Martín
Rosa María Tejedor Fernández

Cultura Clàssica

Elvira Rius Sanhauja (Cap de departament)

Plàstica

Francesc Felici Llopis
Inés Robledo Pérez
Toni Talens García
Carles Viel Lledó (Cap de departament)

Economia

Enric Rodríguez Serrano (Cap de departament)

Educació física

Óscar Pascual Crespo
Vicent Pérez Bernabeu (Cap de departament)
 

Física i Química

Amparo Beltrán Nicolás
Vicent Pineda Sales

 

Fol

Valentina Inglada Giménez
Jaume Sanchis Silla (Cap de departament)

Francés

Rafael Díez Tur
Àngels Llopis Colechà (Cap de departament)

Geografia i història

 • Amparo Cebolla Camarena
 • Núria Baldoví Anaya
 • Roser Baldoví Anaya
 • Ferran Mascarell Sendra (Cap de departament)
 • Felipe Soria Aparicio

 

 

 

Informàtica

Joana Albentosa Galán  (Cap de departament)
Joan Carles Font Cerveró (Secretari)

Llatí

Amelia Hernández Martín (Cap de departament)

Manteniment Industrial

Francisco  Bosch Vercher
Llorenç Clar Balaguerç (Cap d’estudis cicles)
Felipe Martí Viel
Vicente Pardo Teruel (Cap de departament)
Joan Vicent Pascual Blasco
Francisco Piris Badia
Felipe Rumbau  Didolí
Luis Sais Casasús
Verónica Vendrell Alberola

Matemàtiques

José Antonio Borrás Orengo (Cap d’estudis batxillerat)
José Luis Carrillo Acosta (Cap de departament)
Francesc Xavier Galiana Llopis
Susana Girbés Borràs
Rosa Ortells Soler
Ferran Part Escrivá
Andreu Soler Mira (cap d’estudis)

Música

Vicen Benavent Gandia
Joan Nogueroles García
Lupe Nogueroles García (Cap de departament)

Orientació

Bàrbara Blasco Antón
Vicent Bono Espadas (PT)
Mar Torres Salort (Cap de departament)

Religió

Alícia Morant Martínez (Cap de departament)

Tecnologia

Gemma Andrés Briva (Cap de departament)
Joan Castelló Lozar (Vicesecretari)
Laura Mompó Vázquez (directora)

Valencià

 • Josepa Anaya Gallart
 • Anna Franco Sala
 • Miquel Furió i Diego
 • Antònial Orquín Navarro  (Coordinadora de secundària)
 • Antoni Picazo Jover
 • Toni Sales Franco
 • Lluïsa Torres López-Bueno

Bases premis literaris