Equip directiu

Director

Miquel Furió i Diego

Vice-Director

Josepa Anaya Gallart

Secretari

Joan Carles Font Cerveró

Vice-Secretari

Joan Castelló Lozar

Cap d’estudis. Cicles

Llorenç Clar Balaguer

Cap d’estudis Sec.

Dominica Carpio Máñez

Cap d’estudis Sec

Josep Borràs Orengo