Repertori de fotografies de la visita a la Facultat de Química de la Universitat de València, on acompanyats pels professors Vicenta Baldoví  i  Vicent Pineda, els alumnes de 2n de Batxillerat assignatura de Química, participaren en la activitat “Gaudint la Química 2015”

Objectius: Els objectius que es persegueixen són diversos. En primer lloc, es pretén contribuir a la difusió de la Química entre els estudiants de Batxillerat i en segon lloc, establir vies de comunicació entre els professors de tots els nivells d’educació, per a coordinar accions dirigides a una millor comprensió de la disciplina.

Característiques: Els assistents disposaran de 3 h. per a realitzar diverses activitats, entre elles treball experimental al laboratori:

  • Electrodeposició de coure.
  • Síntesi de Niló.
  • Anàlisi cualitatiu de contaminants en aigües.
  • Reaccions químiques demostratives.