Presentació de sol·licituds: Del 23 de maig al 2 de juny. Admissió d’alumnat. Caldrà lliurar també el full adjunt amb les assignatures de modalitat, específiques i optatives. Al document teniu informació sobre aquestes assignatures. FULL D’INSCRIPCIÓ