ATENCIÓ CICLES FORMATIUS

           ALUMNES DE SEGON CURS MITJÀ I SUPERIOR

 La sessió d’avaluació de mòduls pendents de primer (alumnes de 2n amb mòduls pendents de 1r serà el dijous  23 de juny.

 L’entrega de butlletins i reclamació de notes serà el divendres  dia 24  de 9 a 11h.

ALUMNES DE SEGON CURS SUPERIOR

 La sessió d’avaluació corresponent a la  convocatòria extraordinària de mòduls del segon curs de Cicles

de G.Superior i  del mòdul projecte   serà el dijous

23 de juny.

 L’entrega de butlletins i reclamació de notes serà el divendres  dia 24  de 9 a 11h