PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS

RECUPERACIÓ GRAU MITJÀ I SUPERIOR

examen dia 9 de juliol

Únicament poden presentar-se a la convocatòria de setembre els qui hagen suspés la prova en juny. Tampoc podran presentar-se a les matèries que estiguen ja aprovades en juny encara que tinguen el conjunt de la prova suspesa.

 

EXAMEN AULA C15

HORARIS

GRAU MITJÀ

 

 

HORA MATERIA D’EXAMEN DURACIÓ
9.00 LLENGUA 1h
10.10 CIÈNCIES SOCIALS 1h
11.20 MATEMÀTIQUES 1h
12.30 CIÈNCIES NATURALS 45m
13.25 TECNOLOGIA 45m

 

 

 

GRAU SUPERIOR

HORA MATERIA D’EXAMEN DURACIÓ
9.00 LLENGUA 1h 15m
10.25 ANGLÉS 45m
11.20 MATEMÀTIQUES 1h 15m
16.00 PART ESPECÍFICA 2 h 30m