Dimarts, dia 2 de setembre:
9’30 hores: Claustre professorat.
11 hores: Reunió de tutors/es.
11’30 hores: Reunió de la comissió pedagògica.