MOLT IMPORTANT

 

Convocatòria de subhasta de places sobrants

(CICLES FORMATIUS)

 

Es comunica que el dia 16 de juliol a les 9.30, hores a la sala d’usos múltiples de l’IES Joan Fuster, es procedirà adjudicar les places vacants una vegada acabada la matrícula. Tos els sol·licitants no admesos en aquesta primera convocatòria poden assistir a aquest acte. Les places s’adjudicaran per rigorós ordre de puntuació. Els qui obtinguen plaça en aquesta subhasta hauran de matricular-se el mateix dia 16.

Es recorda que aquells sol·licitants que el dia 4 de juliol estiguen admesos en la llista definitiva han de formalitzar la matrícula abans del dia 15 de juliol en cas contrari la seua plaça serà subhastada el dia 16.