PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS.

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS.

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ: Del 25 del Maig a l’1 de Juny. REALITZACIÓ DE LA PROVA DEL CICLE MITJÀ: 20 de Juny. REALITZACIÓ DE LA PROVA DEL CICLE SUPERIOR: 21 de Juny. http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/25/pdf/2016_3721.pdf...
PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS RECUPERACIÓ GRAU MITJÀ I SUPERIOR examen dia 9 de juliol Únicament poden presentar-se a la convocatòria de setembre els qui hagen suspés la prova en juny. Tampoc podran presentar-se a les matèries que estiguen ja aprovades en juny...