Calendari de la primera avaluació 2013

Calendari de la primera avaluació 2013

LA DATA D’INTRODUCCIÓ DE NOTES I INFORMES ÉS LA DATA TOPE, JA QUE EL PROGRAMA ESTARÀ OBERT DES DE DIES ABANS Es prega complir el calendari d’introducció de notes i informes en la unitat personal, a fi i efecte de que el/la tutor/a dispose dels resultats amb temps...