PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS.

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS.

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ: Del 25 del Maig a l’1 de Juny. REALITZACIÓ DE LA PROVA DEL CICLE MITJÀ: 20 de Juny. REALITZACIÓ DE LA PROVA DEL CICLE SUPERIOR: 21 de Juny. http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/25/pdf/2016_3721.pdf...