PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS

PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS RECUPERACIÓ GRAU MITJÀ I SUPERIOR examen dia 9 de juliol Únicament poden presentar-se a la convocatòria de setembre els qui hagen suspés la prova en juny. Tampoc podran presentar-se a les matèries que estiguen ja aprovades en juny...