El dia 11 de setembre s’inicia el servei de transport escolar. La ruta del Perelló i Marenys:

1- EL PERELLO 7:28H

2-EL MARENY DE BARRAQUETES: 7:35H

3- EL MARENY BLAU: 7:40H